Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a GEO-MEO Kft. által 4/2020 számon elkészített és a földhivatal által 2020. február 18-án, 221/2020. számon záradékolt változási vázrajz alapján – mely jelen határozat mellékletét képezi – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Tárcsázó utca 1. szám alatti, 24199 helyrajzi számú, kivett szemétlerakó telep művelési ágú ingatlan terhére a Tárcsázó utca 3. szám alatti, 24200 helyrajzi számú ingatlan javára 245 négyzetméter területre szennyvízelvezetés biztosítására telki (vezetékjogot) szolgalmat alapít 74.885 forint kártalanítási összeg megfizetése ellenében.

 

A telki szolgalmi jog alapítás költségei, valamint a kivitelezés valamennyi költsége szintén a jogosultakat terheli. A szolgalom jogosultja a 24200 helyrajzi számú ingatlan mindenkori tulajdonosa.

 

 

Határidő:        szerződés aláírásra 60 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester