1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 3. pontja alapján – tisztelegve Dr Staud József gyermekorvos munkássága előtt – úgy dönt, hogy a Sasvárosi Egészségház (Érd Bagoly út 2/A.) a jövőben „Dr. Staud József Egészségház” névvel működik tovább.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 43/2018. (II.22.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

 

Határidő:        döntés továbbítására – a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet szerint

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

Okirat száma: M/394910/1/2020.

 

Módosító okirat

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2018. február 22. napján kiadott E/394910/1/2018. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 76/2020. (VII. 16.) határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

 

 • Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
  • A költségvetési szerv

              1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Felső utca 39-41.

              1.2.2. telephelye(i):

 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Tüdőgondozó

2030 Érd, Hivatalnok utca 36-38.

2

Védőnői szolgálat (I.)

2030 Érd, Duna utca 86.

 

3

Védőnői szolgálat  (II.)

2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út. 143.

 

4

Védőnői szolgálat  (III.)

2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út. 47.

 

5

Védőnői szolgálat  (IV.)

2030 Érd, Bagoly utca 2/A.

6

Érdi Szakképző Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája-

Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Ercsi út 8.

7

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Széchenyi tér 1.

8

Érdi Bolyai János Általános Iskola-

Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Erzsébet utca 24-32.

9

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium –

Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.

10

Érdligeti Általános Iskola-

Iskolai védőnői szolgálat (I.)

2030 Érd, Diósdi út 95-101.

 

11

Érdligeti Általános Iskola-

Iskolai védőnői szolgálat (II.)

2030 Érd, Túr utca 5-7.

12

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola-

Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Alsó utca 21.

13

Érdi Móra Ferenc Általános Iskola-

Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Holló tér 1.

14

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola- Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Fácán köz 1.

15

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola-

Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Törökbálinti út 1.

16

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

- Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út. 19-21.

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

 

Okirat száma: E/394910/1/2020.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményalapító okiratát a következők szerint adom ki:

 • A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye
  • A költségvetési szerv
   • megnevezése: Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
  • A költségvetési szerv
   • székhelye: 2030 Érd, Felső utca 39-41.
   • telephelye(i):

 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Tüdőgondozó

2030 Érd, Hivatalnok utca 36-38.

2

Védőnői szolgálat (I.)

2030 Érd, Duna utca 86.

 

3

Védőnői szolgálat  (II.)

2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út. 143.

 

4

Védőnői szolgálat  (III.)

2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út. 47.

 

5

Védőnői szolgálat  (IV.)

2030 Érd, Bagoly utca 2/A.

6

Érdi Szakképző Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája-

Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Ercsi út 8.

7

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Széchenyi tér 1.

8

Érdi Bolyai János Általános Iskola-

Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Erzsébet utca 24-32.

9

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium –

Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.

10

Érdligeti Általános Iskola-

Iskolai védőnői szolgálat (I.)

2030 Érd, Diósdi út 95-101.

 

11

Érdligeti Általános Iskola-

Iskolai védőnői szolgálat (II.)

2030 Érd, Túr utca 5-7.

12

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola-

Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Alsó utca 21.

13

Érdi Móra Ferenc Általános Iskola-

Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Holló tér 1.

14

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola- Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Fácán köz 1.

15

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola-

Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Törökbálinti út 1.

16

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

- Iskolai védőnői szolgálat

2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út. 19-21.

 • A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
  • A költségvetési szerv alapításának dátuma:1980. január 1.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye:2030 Érd, Alsó utca 1.
  • A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
   • székhelye:2030 Érd, Alsó utca 1.
  • A költségvetési szerv fenntartója
   •  megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   •  székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
  • A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata: Egészségügyi alapellátás, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, valamint járóbeteg szakellátás, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján.
  • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
  • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik védőnői ellátásról, iskola-egészségügyi ellátásról, továbbá ellátja az egészségügyi szakellátási (járóbeteg-szakrendelési, és gondozói feladatokat). A szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás hátteret igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása. A költségvetési szerv székhelyén a következő intézmény egységek működnek: szakrendelő és gondozóintézetek, foglalkozás egészségügyi szolgálat, háziorvosi rendelők, védőnői szolgálat, központi irányítás, műszaki és gazdálkodási szervezet.
  • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
  • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
   • A költségvetési szerv valamennyi feladat ellátási kötelezettsége kiterjed Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére.
   • Járó beteg szakellátás, gondozói feladatok, szájsebészeti, fogszabályozási kezelések, fogászati röntgen vizsgálat, gyógytorna, sportorvosi ellátás kiterjed Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok közigazgatási területére.
   • Tüdő- onkológia-gondozás és mammográfiai járóbeteg szakellátások ellátási területe kiterjed Százhalombatta közigazgatási területére.
  • A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: Kiadási előirányzatainak 10 %-a.
 • A költségvetési szerv szervezete és működése
  • A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a 356/2008. (XII.31) Korm. rendelet 7. §-a alapján a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyban áll, nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, megbízása 5 éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.
  • A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

862200

Szakorvosi járóbeteg-ellátás

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

4

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5

072111

Háziorvosi alapellátás

6

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

7

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

8

072230

Járóbetegek gyógyító gondozása

9

072240

Járóbetegek egynapos ellátása

10

072313

Fogorvosi szakellátás

11

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

12

072430

Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

13

072450

Fizikoterápiás szolgáltatás

14

073160

Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

15

074011

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

16

074020

Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése

17

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

18

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

19

074051

Nem fertőző megbetegedések megelőzése

20

074054

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

21

075010

Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés   

22

076070

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény

2

 

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény

3

 

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény

az egyes egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény

4

 

vállalkozási jellegű jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény

 

Dr. Csőzik László

polgármester