1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Mészáros Mihálynak az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetőjének a közalkalmazotti jogviszonya – és erre tekintettel az intézményvezetői megbízása – közös megegyezés jogcímén 2020. május 22. napján megszűnt.

 

2. A Közgyűlés a polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghozott 57/2020. (VI.10) határozatát  az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

 

„Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – teendőnek ellátásával

 

2020. június 10. napjától 2021. május 23. napjáig

 

Somogyi Tamás

kerül megbízásra.

 

Somogyi Tamás illetménye a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 6. mellékletére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint a 62. §-ára és a 65. §-ára figyelemmel az F fizetési osztály 5. fizetési fokozata, illetve a Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint alakul:

 

Garantált illetmény:                                                                                                              139.995 forint

 

Garantált bérminimumra való kiegészítés:                                                                            70.605 forint

 

Garantált illetmény összesen kerekítve:                                                                                210.600 forint

 

Garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész:                389.400 forint

 

Magasabb vezetői pótlék (közalkalmazotti pótlékalap 500 %-a):                                         100.000 forint

 

Illetmény mindösszesen kerekítve:                                                                             700.000 forint

 

 

Határidő:         továbbításra a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet szerint

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester