Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 176/2018. (IX. 27.) számú határozatával elfogadott Batthyány 2019–2028 fejlesztési program, a Településfejlesztési Koncepció, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégia – célrendszeréből kiindulva, a dokumentumok elkészítése óta eltelt időszak változásait számba véve, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Érd Megyei Jogú Város 2020–2024 évekre vonatkozó Gazdasági Programját.

 

Határidő:         határozat közlésére: azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester