1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megindítja a hatályos, 214/2014. (IX. 18.) számú határozatával elfogadott Településfejlesztési Koncepció, valamint a 215/2014. (IX. 18.) határozatával elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával új településfejlesztési dokumentumok készítését, melyek szükségesek ahhoz, hogy az önkormányzat a 2021–27. évi európai uniós fejlesztési forrásokra eséllyel pályázhasson.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert hogy a településfejlesztési dokumentumok készítését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet szabályai szerint végezze el.

 

Határidő:         határozat közlésére: azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester