1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésével és a hozzá tartozó, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)–(2) bekezdéseiben előírt gyepmesteri feladatok ellátásával feladatellátási szerződés keretében megbízza a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítványt 2020. október 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra havi 880.000 forint megbízási díj ellenében a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

2. A Közgyűlés az 1. pont szerinti közfeladat ellátásához a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány részére ingyenesen használatba adja a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant a közfeladat ellátásának idejére 2020. október 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a feladatellátási szerződést és a használatba adási szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

 

Határidő:         határozat továbbítására – azonnal

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester