Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésére és a hozzá tartozó, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)–(2) bekezdéseiben előírt gyepmesteri feladatok 2021. január 1. napjától történő ellátására közbeszerzés eljárást bonyolítson le, és a nyertes ajánlattevővel kösse meg a feladatellátásához szükséges szerződéseket.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester