Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – a pályázat útján hasznosításra meghirdetett Érd, Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú, ”kivett, közterület, múzeum” megnevezésű önkormányzati ingatlanon található Helytörténeti Gyűjtemény épületének hátsó – a mellékelt alaprajzon jelölt - 38,6 m² épületrészét bérbe adja Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozónak az alábbi feltételekkel:

 

Bérbeadás feltételei:

 

  • a bérlemény hasznosítási jellege: kávézó (a bérlő a tevékenységhez szükséges engedélyeket köteles beszerezni);
  • bérleti díj: 100.000,- Ft + ÁFA/hó;
  • fizetési mód: havonta, a bérbeadó által kiállított számlán szereplő határidőig átutalással;
  • kaució összege: 240.000,- Ft, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni;
  • a bérleti szerződés időtartama: határozatlan idő, rendes felmondási idő 90 nap.

 

Egyéb kikötések:

 

  • a bérlő a Helyi Építési Szabályzat, valamint a településképi rendelet szabályainak figyelembevételével, és a tulajdonos külön engedélyével az ingatlanon beruházást végezhet, mely a bérleti díjba beszámításra kerül;
  • a bérleti jogviszony megszűnésével a létesített beruházás – kártalanítási, kártérítési igény nélkül – a tulajdonos tulajdonába kerül;
  • az ingatlan önálló közüzemi mérőórákkal nem rendelkezik, ezért a bérlő köteles a közüzemi számlák fizetésére külön megállapodást kötni;
  •  a bérleti jog nem ruházható át, harmadik személynek az ingatlan albérletbe nem adható.

 

Határidő:        pályázó értesítésére 8 munkanap, szerződés aláírására 60 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester