1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a számlavezető hitelintézetnek választott OTP Bank Nyrt-vel folyószámla hitelkeret szerződést köt. A folyószámla hitelkeret összege 1.800.000.000 Ft, a kamat mértéke 1 havi BUBOR+0,33%, a rendelkezésre tartási jutalék mértéke 0%.

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Raiffeisen Bank Nyrt-vel fennálló folyószámla hitelkeret szerződés megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel összefüggő nyilatkozatokat és intézkedéseket tegye meg, valamint a folyószámla hitelkeret szerződést írja alá.

 

 

Határidő:        a határozatban foglaltak szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester