Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

Határidő:         határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester