Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Perla Medica Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2030 Érd, Földmunkás út 158.; cégjegyzékszáma: 13-09-166115) iskolaorvosi feladatok ellátása tárgyában 2017. február 23-án megkötött szerződést – az egészségügyi szolgáltató kérésére – 2021. június 30-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

 

 

Határidő:         30 nap a szerződés megszüntetésére

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester