Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő, az „Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójának és bővítésének tervezési kivitelezési munkái” című projekt keretében beszerzett, a határozat mellékletét képező kimutatás szerinti konyhatechnológiai eszközök tulajdonjogát – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése alapján – térítésmentesen elfogadja. Az ingóságok forgalmi értéke a FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által becsatolt számlák alapján nettó 30.077.623 forint.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására 90 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester