Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésefeladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

 

1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2011. november 18. napján közétkeztetési feladatok ellátására megkötött vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) alapján a Klassz Menza Korlátolt Felelősségű Társaság részére a szerződéses feladatainak ellátása céljából – többletbérleti díj felszámítása nélkül – birtokba adja a Modern Városok Program keretében megépült

 

  • Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (Érd belterület 20875, 18233/9 helyrajzi szám alatt felvett – természetben 2030 Érd, Fácán köz 35. szám alatt általános iskola) közétkeztetés céljára szolgáló 244 négyzetméter alapterületű helyiségét, valamint a
  • Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (Érd belterület 20875 helyrajzi szám alatt felvett – természetben 2030 Érd, Topoly utca 2. szám alatt található szociális intézmény) közétkeztetés céljára szolgáló 324,73 négyzetméter alapterületű helyiségét,
  • továbbá a tevékenység ellátásához szükséges ingóságokat.

 

2.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alapszerződés alapján 2020. szeptember 1. napjától az Alapszerződés megszűnéséig évi nettó 39.464 forint/négyzetméter (azaz évente nettó 1.631.836 forint) összegű bérleti díj ellenében bérbe adja a Klassz Menza Korlátolt Felelősségű Társaság részére a szerződéses feladatainak ellátása céljából az Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvodája (Érd belterület 936/5 helyrajzi szám alatt felvett – természetben 2030 Érd, Favágó utca 63. szám alatt található óvoda) közétkeztetés céljára szolgáló 41,35 négyzetméter alapterületű helyiségét, továbbá a tevékenység ellátásához szükséges ingóságokat.

 

3.) Mind a határozat 1.) és 2.) pontjában foglalt ingatlanok és ingóságok átadásáról, mind pedig az Alapszerződés megszűnésekor esedékes visszaadásáról a felek részletes jegyzőkönyvet vesznek fel az Alapszerződésben foglalt szabályoknak megfelelően.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester