Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város önkormányzata a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2021. évre a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése alapján bruttó 200 ezer forint/fő összegben állapítja meg.

 

A béren kívüli juttatások előirányzata a 2021. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

 

 

Határidő:         a 2021. évi költségvetés tervezése

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester