Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervét elfogadja.

 

Az önkormányzat az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően az Érdi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság részére tevékenysége ellátásához 2021. évben 899.447.000 forint önkormányzati forrást biztosít.

 

Határidő:         a szerződés aláírására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester