Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének  hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervét elfogadja.

 

Az önkormányzat az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságrészére tevékenysége ellátásához 2021. évben 201.996.000 forint önkormányzati forrást biztosít.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására – 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester