Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS képviselőcsoportjának a „Javaslat az önkormányzat által a 2021-2027-es időszak pénzügyi forrásaira benyújtható pályázatok sürgős előkészítésére” címmel benyújtott sürgős előterjesztésének 2021. február 22. napjára történő napirendre vételét elutasítom az alábbi indokok alapján:

 

A FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS képviselői nyitott kapukat döngetnek: az Érd Megyei Jogú Város területén az elkövetkezendő években reálisan megvalósítható fejlesztések, a központi és európai források becsatornázásának előkészítése tárgyában folyamatos az egyeztetés a Polgármesteri Hivatal szakemberei, önkormányzatunk vezetői és a döntéshozó testületek között. Megbeszéléseket folytattunk és folytatunk Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár szervezetének főigazgatójával; Révész Máriusszal, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztossal; Szita Károllyal, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével és a Pest Megyei Önkormányzat vezetőivel is. Dr. Ágostházy Szabolcs államtitkár urat ugyancsak megkerestük átfogó egyeztetés kezdeményezése tárgyában. A Megyei Önkormányzat számára részletes fejlesztési tervet készítettünk, a Magyar Kormánynak stratégiai fejlesztési dokumentumcsomagot állítottunk össze. Elképzeléseinkről, az Érd előtt álló lehetőségekről és a szakmai részletkérdésekről szóló egyeztetések jelenleg is zajlanak. Egyoldalú határozathozatallal ennek elébe vágni nem csupán a tárgyalófelek, a Kormány, a Megyei Önkormányzat, az államigazgatás szerveit képviselő tisztviselők kényszerhelyzetbe hozását jelentené, de gátolná is a körültekintő tervezést és az Érd számára előnyös megegyezést.

 

Megnyugtathatom a tisztelt képviselőket, hogy a beterjesztett komplex tervek a határozathozatali javaslatban is érintett problémákat is megválaszolva Érd átfogó fejlesztését tűzték maguk elé, az iparfejlesztési területek kialakításától, a városi belső utak, járdák kiépítésén, a csapadékvíz-elvezetésen, a városközponti intézményfejlesztési területek átalakításán, Érd-Ófalu Duna-parti területeinek megújításán, Érd-Parkváros kötöttpályás kiszolgálásán át a kerékpáros-fejlesztésig és a helyi közösségi szolgáltatások jelentős javításáig. Sajnálatos módon más megyei jogú városokhoz és Érd kiváló adottságaihoz mérten sokkal több a bepótolni valónk, mint amennyi az elkövetkezendő években – optimista forgatókönyv esetén, vagyis további kormányzati elvonásokkal nem számolva és az elnyerhető európai uniós forrásokat maximalizálva, kedvező gazdasági környezetben – megvalósítható.

Ezzel együtt a benyújtott és a döntéshozók számára előkészített fejlesztési dokumentumok, elfogadásukat és a pénzügyi alapok megteremtését feltételezve valódi áttörést jelentenének.

 

Polgármesterként a Közgyűlés hatáskörében eljárva sem áll módomban szakmai köntösbe bújtatott politikai deklarációkat szentesíteni. Kérem a beterjesztő képviselőket, hogy felesleges energiáikat financiálisan és szakpolitikai szempontból alá nem támasztott kívánságlisták összeállítása helyett kormányzati és országgyűlési kapcsolataik mozgósítására fordítsák, az Európai Unióval folytatott szélmalomharccal szemben pedig együttműködésre törekedjenek, hogy az Érd minden lakójának érdekét szolgáló fejlesztési támogatások valóban eljussanak településünkre.

 

Mindezek alapján a FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS frakció által beterjesztett sürgős napirendre vételi javaslatot elutasítom, a megyei, kormányzati egyeztetések előrehaladásáról pedig a közvéleménnyel együtt a Közgyűlés képviselőit is tájékoztatni fogom.

 

 

Érd, 2021. február 22.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester