Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének az  Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázatán való részvételről szóló 51/2020. (II. 27.) határozata az alábbiak szerint módosul:

 

,,Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szlovákiai Léva testvérvárossal közös pályázatot nyújtott be az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásában a 2014–2020 közötti programidőszakban a Kisprojekt Alapból pályázható Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/WETA/1901 számú felhívására.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges 1.983,87 euróönerőt 2021. évi saját költségvetésének terhére biztosítja. A projekt teljes költségvetése:20.399,10 euró.”

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester