Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

„A 2021. évben Érd közigazgatási területén új, hatóság által kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése nyolc helyszínen, és 2022. évben további 25 helyszínen történő új gyalogos-átkelőhelyek létesítése” tárgyú célokmányt, valamint a határozat 2. melléklete szerinti 2022. évben tervezendő gyalogos-átkelőhelyek listáját elfogadom.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 


dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester