Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) b) pontja szerinti fenntartói jogkörében eljárva

a Szepes Gyula Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester