Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Balla Rozália Teréz egyéni vállalkozó háziorvossal (székhely: Érd, Szövő u. 132. nyilvántartási szám: 24562683 adószám: 60901110133) 2021. március 25-én háziorvosi alapellátási feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződést és az önkormányzati tulajdonú rendelő használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződést – az egészségügyi szolgáltató kérésére – 2021. július 31-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

 

 

Határidő:         30 nap a szerződés megszüntetésére

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester