Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 5. számú háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: Érd Szövő utca 132.; cégjegyzékszáma: 13-09-096946, adószám: 13163200-1-13) feladat-ellátási szerződést köt 2021. augusztus 1-jétől 5 éves időtartamra. A háziorvosi tevékenységet személyesen végző orvos: dr. Balla Rozália Teréz.

 

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Skorpió Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 17775 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Bagoly út 2/A szám alatt található „Dr. Staud József Egészségház” elnevezésű önkormányzati tulajdonú rendelőt telephelyeként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.

 

 

Határidő:         30 nap a szerződés megkötésére

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester