Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata – az egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló 2019. évi CXIV. törvény 51. § (1) bekezdése alapján, és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján – a Magyar Állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Érd belterület, 18093/36 helyrajzi számú, természetben az Érd, Fácán köz 1. szám alatt található ingatlan tulajdonjogát lakásgazdálkodási, településfejlesztési és településrendezési feladatok elősegítése érdekében ingyenesen elfogadja a vonatkozó jogszabályokban és a jelen határozat mellékletét képező megállapodásban foglalt feltételekkel.

 

Az ingatlan forgalmi értéke 279.300.000 forint.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására 30 nap

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester