Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

  • Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában rögzített településfejlesztés, településrendezési feladatok megvalósítása érdekében a határozat melléklet szerinti – „Járdaszakaszok terveztetése, útrekonstrukció” – tárgyú célokmányt elfogadja.

 

  • A célokmányban foglaltak szerinti tervezési feladatokhoz szükséges 50 millió forint kiadási előirányzat a 2021. évi költségvetési rendelet Céltartalékok során rendelkezésre áll. A kifizetéshez szükséges pénzügyi fedezet hitel felvételével biztosítható. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a hitel felvételéhez szükséges intézkedések megtételére.
  • A Közgyűlés kötelezettséget vállal a tervezői költségbecslés alapján meghatározott kivitelezési költségek 2022. évi költségvetésbe történő betervezésére.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester