Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a PM_VALLPARK_2017/11 számú „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” – „Az érdi vállalkozói park infrastrukturális fejlesztése” tárgyban elkészített, a határozat mellékletét képező célokmányt elfogadja.

 

A célokmányban foglaltak megvalósításának feltétele a célokmányhoz kapcsolódó költségtervben foglalt átcsoportosítás támogató részéről történő jóváhagyása.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester