Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Labdarúgó Szövetség Óvodai Pályaépítési Programként meghirdetett pályázatán az alábbi helyszínmódosítással vesz részt:

 

A megvalósítási helyszínek:

 

 

Óvoda neve

címe

helyrajzi száma

1.

Szivárvány Óvoda

Hegesztő utca 2–8.

3232

2.

Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

Bíbic utca 2–4.

16776

3.

Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvoda

Favágó utca 63.

936

 

A beruházás biztosítandó önrésze: mindhárom beruházást illetően bruttó 4.856.722 forint, mely a korábbi közgyűlési határozat értelmében a Magyar Labdarúgó Szövetség részére átutalásra került, így a 2021. évi költségvetés terhére csak a harmadik helyszín előkészítés költségének megfelelő fedezet biztosítandó, mely a kivitelező helyszíni bejárását követően határozható meg.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester