Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fenntarthatósági Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester