Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (2030 Érd, Fehérvári út 69/B.) által készített – a Széles utcai Piac és az Ercsi úti köztemető – fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos, 2020. évi szakmai beszámolóját elfogadja, a határozat 1. és 2. számú mellékletében foglalt tartalommal.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester