Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2020. évi tevékenységéről – szóló beszámolóját, valamint a beszámoló részét képező – útfenntartási és üzemeltetési feladatok elvégzéséről – szóló 2020. évi szakmai beszámolót a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester