Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzetét a 2021/2022-es nevelési évtől a határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

 

 

Határidő:         kihirdetésre – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László – polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester