Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által hirdetett, önkormányzatok rendkívüli támogatása címen pályázatot nyújt be az alábbi jogcímek tekintetében a pályázat benyújtása napján fennálló tartozásokra tekintettel:

 

  • közüzemi díjtartozásra;
  • élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozásokra;
  • támogatás szabálytalan felhasználása miatti és egyéb visszafizetési kötelezettségre;
  • helyi iparűzési adó visszafizetésre;
  • egyéb tartozásokra.

 

 

Határidő:         pályázat benyújtására – 2021. március 31.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester