Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 94/2021. (V. 12.) számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánított Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú területre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg és az alábbi döntéseket hozza:

 

A HÉSZ módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárásban zajlik.

 

A kormányrendelet 42. § (1) bekezdése szerinti partnerségi egyeztetés a HÉSZ módosítást tartalmazó szakmai prezentáció közzétételével 2021. július 12-től 2021. augusztus 8-ig tartó időszakban a veszélyhelyzetre tekintettel az 546/2020. (XII. 2.) számú kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével elektronikus úton megtörtént. A véleményezési időszakban a tervezetekkel kapcsolatban az előterjesztésben ismertetett, egy írásos vélemény érkezett, mely nem érintette a HÉSZ módosítás tartalmát, így azt a Közgyűlés nem fogadja el.

 

Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a HÉSZ módosításának partnerségi egyeztetési szakasza lezárul.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítésznél.

 

Határidő:         végső szakmai véleményezés kezdeményezésére – 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester