Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközök módosítási eljárása folyamatában - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 43. § (5)–(6) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) számú kormányrendelet 1. § (3) bekezdése alapján – megállapítja, hogy környezeti értékelést magában foglaló környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges, tekintettel arra, hogy a környezet védelméért felelős szervek véleményének kikérése megtörtént és a beérkezett vélemények alapján a településrendezési eszközök módosítása a környezetre káros hatással nem lesz.

 

A környezeti hatás jelentőségének mérlegelési szempontjai:

  • a módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre;
  • a módosítás nem érint átlagosnál jobb minőségű termőföldet;
  • a módosítás nem érint kiváló termőhelyi adottságú erdőterületet, országos szintű természetvédelmi oltalom alatt álló területet, ökológiai hálózatot;
  • a módosítás nem érint környezeti problémákkal terhelt területet;
  • a módosítással érintett területek nem érintenek örökségvédelmi értéket;
  • a módosítás nem idéz elő olyan környezeti változásokat, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek;
  • a módosítás természeti erőforrások igénybevételével nem jár;
  • a módosítás más tervekre, programokra hatással nem lesz, a környező terület-felhasználások rendeltetésszerű használatát nem korlátozza;
  • a módosítást a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása nem érinti;

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester