1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. február 10. napjával – a határozat elfogadását követő azonnali hatállyal - Dr. Asztalos Éva képviselő tag, Eőry Eszter és Kozma Piroska nem képviselő tagok Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagságát megszünteti, ezzel egyidejűleg Lengyel Pétert a Jogi és Közbiztonsági Bizottság képviselő tagjának, Dr. Kaltenbach Jenő Ádámot, Miklós László Gábort és Vitárisné Lakatos Erzsébetet nem képviselő tagjának megválasztja. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnökének Gál Alex képviselőt megválasztja.

 

2. A Közgyűlés a Jogi és Közbiztonsági Bizottság létrehozásáról szóló 212/2019. (XI. 5.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

 

Jogi és Közbiztonsági Bizottság:

 

Elnök:

Gál Alex

Tagok:

Csornainé Romhányi Judit

 

Lengyel Péter

 

Dr. Bács István

 

Demjén Attila

Nem képviselő tagok:

Dr. Kaltenbach Jenő Ádám

 

Gáspár Antal

 

Miklós László Gábor

 

Vitárisné Lakatos Erzsébet

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 5.) számú határozatának 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

,,Jogi és Közbiztonsági Bizottság:

 

Elnök:

Gál Alex

Tagok:

Csornainé Romhányi Judit

 

Lengyel Péter

 

Dr. Bács István

 

Demjén Attila

Nem képviselő tagok:

Dr. Kaltenbach Jenő Ádám

 

Gáspár Antal

 

Miklós László Gábor

 

Vitárisné Lakatos Erzsébet

 

 

 

 

dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester