1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. február 10. napjával – a határozat elfogadását követő azonnali hatállyal - Gál Alex képviselő tag Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottsági tagságát megszünteti, ezzel egyidejűleg Lengyel Pétert a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagjának megválasztja.

 

2. A Közgyűlés a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság létrehozásáról szóló 215/2019. (XI. 5.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

 

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság:

 

Elnök:

Gregus László

Tagok:

Csornainé Romhányi Judit

 

Balla Imre

 

Lengyel Péter

 

Simó Károly

 

T. Mészáros András

Nem képviselő tagok:

Bakos Petra

 

Varga László

 

Horváthné Baráth Szilvia

 

Csengeri Attila

 

Bada Zoltán

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 5.) számú határozatának 6.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

,,6. Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság:

 

Elnök:

Gregus László

Tagok:

Csornainé Romhányi Judit

 

Balla Imre

 

Lengyel Péter

 

Simó Károly

 

T. Mészáros András

Nem képviselő tagok:

Bakos Petra

 

Varga László

 

Horváthné Baráth Szilvia

 

Csengeri Attila

 

Bada Zoltán

 

 

 

dr. Csupor Endre Zsolt

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester