1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az ukrajnai háború következtében kialakult helyzetben a háború elől menekülők átmeneti elhelyezésével, helyzetüktől függő élelmezésével, napi szükségleteik biztosításával kapcsolatos feladatok ellátását a Szociális Gondozó Központ (Érd, Topoly utca 2.) intézményén keresztül meghatározott szakmai protokoll szerint, legfeljebb 65 férőhely kapacitás mellett biztosítja.

 

2. A Közgyűlés az ukrajnai háború következtében jelentkező helyi humanitárius feladatellátás céljára a 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére 5 millió forint előirányzatot biztosít.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a lakosságtól és vállalkozásoktól érkező pénzbeli felajánlásokat elkülönített számlán fogadja és az 1. pontban nevesített feladatokkal kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fordítsa.

 

4. A Közgyűlés felkéri, és egyben felhatalmazza a polgármestert a helyi humanitárius feladatokkal kapcsolatos szükséges intézkedések folyamatos ellátására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester