Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Érd, Hivatalnok u. 12.) igazgató (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátásával

 

2022. április 2-ától 2027. április 1-jéig

 

Sebestyénné Majchrowska Ewát

bízza meg.

 

A Közgyűlés az intézményvezető munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseire figyelemmel havi bruttó 524.400,- forint, azaz ötszázhuszonnégyezer-négyszáz forintban állapítja meg.

 

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a munkaszerződés aláírására.

 

 

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

                      a munkaszerződés megkötésére – 2022. április 2.        

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester