Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 42/2022. (II.24.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde (2030 Érd, Aradi utca 7/A.) intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával

 

2022. március 28. napjától 2027. február 28. napjáig

 

DÁVID DZSENIFERT

bízza meg.

 

A Közgyűlés Dávid Dzsenifer illetményét

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) számú kormányrendelet, valamint

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján a következők szerint állapítja meg:

 

Garantált illetmény                                                      havi 260 ezer forint

Ágazati szakmai pótlék                                                havi 52 ezer forint

Bölcsődei ágazati pótlék                                               havi 100 ezer forint

Intézményvezetői pótlék                                              havi 100 ezer forint

Munkáltató által meghatározott illetményrész:              havi 87 ezer forint

 

Illetmény mindösszesen                                             havi bruttó 599 ezer forint

 

 

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester