1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következő döntést hozza:

 

a) A közgyűlés a polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódását a határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

 

b) A közgyűlés a polgármesteri hivatal létszámát 181,5 főben határozza meg.

A polgármesteri hivatal létszámát a mindenkori éves költségvetési rendelet tartalmazza.

 

c) A közgyűlés a polgármesteri hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A munkaidő a polgármesteri hivatal egészében:

 

hétfő:                        800 – 1730 óra,

kedd - csütörtök:        800 – 1630 óra,

péntek:                     800 – 1300 óra között tart.

 

Az ügyfélfogadás rendje a polgármesteri hivatal egészében:

 

hétfő:          1300 – 1730 óra

szerda:        800 – 1200  óra, illetve 1300 – 1630 óra között tart.

 

 

2. Jelen határozat 2022. június 1. napján lép hatályba.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve

a döntés közzétételére – 3 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester