Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi 22881/4 hrsz-ú és a 24196 hrsz-ú ingatlanok bérbeadása tárgyában az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel határozatlan időre megkötött bérleti szerződést 2022. augusztus 1. napjával közös megegyezéssel megszünteti. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megszüntetésről szóló okiratot írja alá.

 

 

Határidő:         2022. június 30.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester