1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi 17775 hrsz-ú kivett orvosi rendelő és üzletház, udvar megjelölésű, 1194 m2 nagyságú, természetben a 2030 Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található háromszintes (földszint, emelet, tetőtér) Dr. Staud József Egészségházban (korábban: Sasvárosi orvosi rendelő) kialakított 26.63 m2 nagyságú helyiségekre – a határozat mellékletét képező alaprajz szerinti I01, I02, I03, I04 jelű helyiségek – vonatkozó, a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal körzeti megbízotti iroda működtetése céljából határozatlan időre megkötött haszonkölcsön szerződést közös megegyezéssel megszünteti.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy az 1. pontban körülírt ingatlannak a székhelyként, illetve telephelyként történő használatát a hatósági nyilvántartásokban szüntesse meg.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti megállapodást aláírja.

 

 

Határidő:         30 nap a szerződés megszüntetésére

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester