Érd Megye Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában álló 2030 Érd, Holló utca 5. szám alatti, 17680 hrsz-ú telket az Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodájához kapcsolja játszóudvar kialakítása céljából.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonát képező 2030 Érd, Holló utca 5. szám alatti, 17680 hrsz-ú ingatlant üzleti vagyonból korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba sorolja át, tekintettel arra, hogy az a továbbiakban óvodaudvarként közfeladat ellátását szolgálja.

 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg

  1. a) a 17680 hrsz-ú telken álló leromlott állapotú épület bontásával,
  2. b) a telekalakítási eljárás elindításával, továbbá
  3. c) az Érdi Kincses Óvoda alapító okirat módosításának előkészítésével

összefüggő intézkedéseket.

 

 

Határidő:         2022. szeptember 30.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester