Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet értelmében – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Érd belterület 3331/2 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 819 m² nagyságú ingatlant a közterületből kivonja és forgalomképessé, beépítetlen területté nyilvánítja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester