Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „dr. Tóth Judit Elektra” Fogászati Betéti Társasággal (székhely: 2030 Érd, Fenyőfa utca 47., cégjegyzékszám: 13-06-046084) feladat-ellátási szerződést köt határozatlan időtartamra az iskolai és ifjúsági fogászati feladatok ellátására. A fogorvosi tevékenységet személyesen dr. Tóth Judit Elektra fogszakorvos látja el.

 

A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a „dr. Tóth Judit Elektra” Fogászati Betéti Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskolai és ifjúsági fogászati feladatok ellátására finanszírozási szerződést kössön.

 

 

Határidő:         a szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester