Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához.

 

A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben felhasználható keretösszeget 10 millió forintban határozza meg, melyet a város 2023. évi költségvetésében biztosít.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja.

 

 

Határidő:         a továbbításra – azonnal

                        a csatlakozási dokumentum aláírására – a pályázati felhívásban foglalt határidő

                        a fedezet biztosítására – a 2023. évi költségvetés elfogadása

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester