Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerint elfogadja az alapítványi források átadását.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

 

 

Határidő:         a szerződések aláírására - 2022. július 31.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester