Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja – a határozat mellékletét képező – a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által kiírandó pályázaton való részvételhez szükséges Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS) és az Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése).

 

A Közgyűlés megállapítja, hogy az FVS és a TVP alkalmas a Pest Megyei Önkormányzattal való egyeztetésre és a pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítéséhez.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

 

helyett

 

 

 

dr. Csupor Endre

aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester