Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Gárdonyi Tanuszoda működtetését 2022. december 12. napjától határozatlan időre szünetelteti.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester