1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ Alsó utca 9. szám alatti ingatlanának működtetését határozatlan ideig szünetelteti, és az intézmény által ellátott tevékenységek céljára a Gépész utca 14. és a Bajcsy-Zsilinszky út 206–208. szám alatti, valamint a Városi Galériának helyt adó önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat jelöli ki.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Érdi Városi Galéria (Alsó utca 2.) épületébe költségcsökkentési célokból egyéb közművelődési tevékenységeket csoportosítson át a Galéria lehetőleg zavartalan működésének biztosítása mellett.

 

  1. A Közgyűlés a Csuka Zoltán Városi Könyvtár telephelyeként működő Jószomszédság Könyvtár (Érd, Sárd utca 37–37.), valamint a Zenei Könyvtár (Alsó utca 27.) vonatkozásában felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyitvatartási időket olyan módon szervezze át, amely biztosítja, hogy a normatív támogatás összege változatlan marad, emellett jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti a döntések végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester