Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – figyelemmel a kialakult gazdasági helyzetre – a 2023. évi költségvetés előkészítésével összefüggésben az alábbi szempontok érvényesítésének vizsgálatát tartja indokoltnak:

 

  • egyházak és hitéleti tevékenység támogatásának ésszerű csökkentése;
  • civil keret ésszerű csökkentése;
  • a szociális ellátások tekintetében mérlegelendő, hogy azokkal a településekkel, ahonnan Érden kívül az ellátott ügyfelek érkeznek (pl. Diósd, Tárnok, Martonvásár), valamilyen, a költségek megoszlását célzó megállapodás szülessen; ahol már van ilyen szerződés, szükségszerű áttekinteni a szerződésben foglalt díjak elégségességét; bizonyos önként vállalt, de térítésmentesen végzett szolgáltatások esetében (például a Habilitációs Központban, ahogy az idősek nappali ellátásánál az intézménybe történő beszállítás) meg kell vizsgálni egy minimális térítési díj bevezetésének lehetőségét – a rászorultsági elvet figyelembe véve;
  • sportcélú támogatások: szükségessé válhat jövőre ezen támogatások átvilágítása, és az ígért kormányzati támogatások esetleges elmaradása esetén ésszerű csökkentése.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés tervezése során a felsorolt szempontokra legyen figyelemmel.

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester